Souhlas s cookies
Ahoj! Na tomto webu jsou cookies (cukroví jsem už snědla).
Potvrdit všechny
Vybrat
Souhlas s cookies
Nastavení
Automaticky jsou zapnuté cookies, které jsou nepostradatelné pro správné zobrazení webu. Ty další jsou volitelné.
Funkční cookies
Technické uložení nebo přístup je nezbytně nutný pro legitimní účel umožnění použití konkrétní služby, kterou si odběratel nebo uživatel výslovně vyžádal, nebo pouze za účelem provedení přenosu sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací.
Analytické cookies
Disabled
Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Reklamní cookies
Disabled
Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.

Jak to, že je v České republice demokracie? /How come there is democracy in the Czech republic?

28. října

28. 10. je v České republice státní svátek, Den vzniku samostatného československého státu. V roce 1918 vznikl samostatný stát – tehdy Československo. I díky této události je dnes Česká republika demokratický stát. Chceš vědět, jak a proč se slaví? Čti dál.

Jak se slaví?

Obvykle se na Vítkově v Praze pokládá věnec na hrob neznámého vojína (hrob neznámého vojína je pocta vojákům, kteří zemřeli ve válce – neznáme ale jejich jména). Ve Vladislavském sále na Pražském hradu prezident republiky předává vyznamenání. Většina lidí nechodí do práce a obchody, které mají větší plochu než 200 m2, jsou zavřené. Jak se to stalo?

Bylo nebylo

Na konci 19. století existovaly 3 monarchie: Rakousko-Uhersko, německé císařství a ruská říše. Češi neměli vlastní stát. Navíc pořád bojovali s jazykem – němčinou – kterou se mluvilo i na českém území. Chtěli se osamostatnit a být svobodní.
28th October

It is a bank holiday, Independent Czechoslovak State Day, in the Czech Republic on 28. 10. In 1918 an independent state – then Czechoslovakia – was established. The Czech Republic is a democracy also thanks to this event. Do you want to know how and why it is celebrated? Read on.

How is it celebrated?

We usually place a wreath on The Tomb of the Unknown soldier in Vítkov in Prague (The Tomb of the Unknown soldier is a tribute to those who died in a war – but we don’t know their names). The president awards distinctions in Vladislav Hall in Prague castle. Most of the people don’t work and shops (that cover are bigger than 200 m2) are closed. How did it happen?

Once upon a time

There were 3 monarchies at the end of the 19th century: the Austro-Hungarian empire, the German empire, and the Russian empire. Czechs didn’t have their own state. Moreover, they fought with the language – German – that was spoken even in the Czech territory. Czechs wanted to be independent and free.
Rakousko-uherská vlajka
Atentán na Františka

V roce 1914 byl ale zavražděn František Ferdinand d’Este. Potom začala 1. světová válka, která trvala 4 roky. O osamostatnění už se tolik nemluvilo. Někteří lidé ale propagovali myšlenku samostatnosti i během války. Jedním z nich byl Tomáš Garrigue Masaryk. Během války žil v zahraničí a snažil se všechny přesvědčit, že pro Evropu bude lepší, když se Rakousko-Uhersko rozpadne.

Vznik Československa

V roce 1918 skončila 1. světová válka a Rakousko-Uhersko bylo rozděleno na několik malých států. 28. října 1918 vznikla samostatná československá republika (patřily sem Čechy, Morava, Slezsko a Slovensko). Na Václavském náměstí v Praze se ten den konaly oslavy.

První prezident

Tomáš Garrigue (čti garik) Masaryk byl zvolen prezidentem. Měl přezdívku „prezident osvoboditel“.

Jméno Garrigue ti možná nezní česky – je to totiž jméno jeho francouzské manželky, kterou poznal v Americe.

O našem prvním československém prezidentovi se moc neví, že měl doma 170 tisíc knih. Učil na Karlově univerzitě. Říkal, že Ježíš Kristus vyřešil otázku, jak žít (propagoval lásku k bližnímu svému).

Mimochodem, držel(a) jsi někdy v ruce bankovku v hodnotě 5 tisíc? Je na ní T. G. M.
Assassination of Franz

In 1914, though, Archduke Franz Ferdinand of Austria was assassinated. Then World War I. lasting 4 years started. People didn’t talk much about independence. Some people propagated the idea of independence even during the war. One of them was Tomáš Garrigue Masaryk. He lived abroad during the war and tried to convince everyone that it will be in Europe’s best interest if Austria-Hungary falls apart.

Establishment of Czechoslovakia

The first world ended in 1918 and Austro-Hungarian Empire was divided into several small countries. The First Czechoslovak Republic was created on October 28th (including Bohemia, Moravia, Silesia, and Slovakia). There were celebrations in Wenceslas Square that day.

The first president

Tomáš Garrigue Masaryk was elected president. He was known as the „President Liberator“.

The name Garrigue might not sound Czech to you – it is the name of his wife he met in America.

It is now known our first president has 170 thousand books at home. He taught at Charles University. He used to say Jesus Christ solved the question of life (he promoted neighbor love).

By the way, have you ever held a 5 thousand note? There is T. G. M. on it.
Pětitisícovka s T. G. M.
Demokracie

Přijali jsme novou hymnu (byla delší než dnes, protože měla i slovenskou část), vlajku (původně pouze červený a bílý pruh), měnu (československá koruna) a novou ústavu (základní zákon České republiky).
Československo existovalo do 31. 12. 1992, kdy se rozpadlo na Česko a Slovensko. O tom napíšu jiný článek. :-)

P.S.: Jestli se zajímáš o českou kulturu a studuješ češtinu, ráda ti s tím pomůžu. Zarezervuj si lekce tady. A nezapomeň se přidat do uzavřené facebookové skupiny.
Democracy

We accepted a new anthem (it was longer than is it today because there was also the Slovakian part), a flag (originally there was only a red and a white stripe), currency (the Czechoslovak crown), and a new constitution (the basic law of the Czech Republic).
Czechoslovakia existed till 31. 12. 1992 when it was divided into Czechia and Slovakia. I shall write another article about that :-)

P.S.: If you are interested in Czech culture and study Czech, I will be happy to help you. Book your lessons here. And don’t forget to join the closed Facebook group.
Česká (původně československá) vlajka
SLOVNÍ ZÁSOBA / VOCABULARY:

státní svátek = bank holiday / public holiday
Československo = Czechoslovakia
hrob neznámého vojína = The Tomb of the Unknown soldier
ve Vladislavském sálu = in Vladislav Hall
na Pražském hradu = in Prague castle
byl zavražděn = was assassinated
  1. světová válka = World War I.
Čechy, Morava, Slezsko a Slovensko = Bohemia, Moravia, Silesia and Slovakia
na Václavském náměstí = in Wenceslas Square
byl zvolen = was elected
přijali jsme novou hymnu = we accepted a new anthem
vlajku = flag
měnu = currency
ústavu = constitution
Zdroje obrázků: pixabay.com, flickr.com

Daniela Fenderlová

Jsem online lektorka češtiny pro cizince. Pomůžu ti mluvit dobře česky a poznávat Česko a českou kulturu. Více o mně se dozvíš tady.
Kurz zdarma
Chceš udělat něco pro svou češtinu? Chceš si zlepšit gramatiku?
Zaregistruj se na bezplatný kurz!