Souhlas s cookies
Ahoj! Na tomto webu jsou cookies (cukroví jsem už snědla).
Potvrdit všechny
Vybrat
Souhlas s cookies
Nastavení
Automaticky jsou zapnuté cookies, které jsou nepostradatelné pro správné zobrazení webu. Ty další jsou volitelné.
Funkční cookies
Technické uložení nebo přístup je nezbytně nutný pro legitimní účel umožnění použití konkrétní služby, kterou si odběratel nebo uživatel výslovně vyžádal, nebo pouze za účelem provedení přenosu sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací.
Analytické cookies
Disabled
Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Reklamní cookies
Disabled
Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.

Jak o Vánocích předvídat budoucnost? / How to foresee the future at Christmas?

O Vánocích dodržujeme hodně tradic. Některé z nich ti umožní předvídat budoucnost. :-) Vybrala jsem pro tebe 6 tradic, které jsou podle mě nejrozšířenější.

Pojďme se nejprve podívat na tradice, které dodržujeme před Štědrým dnem.

Cukroví

Pečení cukroví je asi nejrozšířenější českou vánoční tradicí.

Z čeho se vyrábí? Většinou z mouky, vajec, cukru, másla, kakaa, čokolády a ořechů. Mezi nejoblíbenější cukroví patří perníčky, vanilkové rohlíčky nebo cukroví z lineckého těsta.

Chceš recept na rohlíčky? Klikni sem.
We keep many traditions at Christmas. Some of them will enable you foresee the future. :-) I chose 7 traditions, which I think are the most common.

Let us look at the traditions we keep before the Christmas Eve.

Sweets

Baking sweets is perhaps the most common Czech Christmas tradition.

What is it made from? Usually from flour, eggs, sugar, butter, cocoa, chocolate and nuts. The most favorite sweets are ginger bread, vanilla rolls or linzer cookies.
rohlíčky
rohlíčky
Vánočka

Vánočku si dáváme ke kávě i jindy než o Vánocích. Původně je ale pečení vánočky tradicí, která je spojená s Vánocemi. Její tvar připomíná Ježíška v zavinovačce (= deka pro miminko). Je tedy symbolem plodnosti a nového života.

Recept najdeš třeba tady.
Braided bread

We would have braided bread with our coffee not only during Christmas. Originally, though, baking braided bread is a tradition connected with Christmas. Its shape resembles baby Jesus in swaddling clothes. It is therefore a symbol of a fertility and a a new life.
vánočka
vánočka
Jmelí

Zvyk zavěšovat jmelí se do České republiky dostal z Anglie.
Větvička se zavěšuje tak, abychom pod ní mohli projít a políbit se. Nejčastěji se zavěšuje na lustr nebo nad dveře. Páru, který se pod jmelím políbí, přinese lásku.
Na trzích se prodává zelené, zlaté, nebo stříbrné jmelí. Pokud jmelí dostaneme jako dárek, přinese nám navíc štěstí. To neplatí, pokud si jmelí koupíme. Jmelí by také mělo mít co nejvíce bílých bobulek, ty jsou právě symbolem radosti, štěstí a peněz. Každé vánoční jmelí by mělo viset až do dalších Vánoc, teprve potom se má sundat a spálit a zavěsit nové.

Teď si povíme něco o tradicích, které se dodržují na Štědrý den.
Mistletoe

The habit of hanging the mistletoe was delivered to the Czech republic from England. The branch needs to be hung in a way so that it is possible to walk under it and kiss one another. It is usually hung on a chandelier or above a door. It will bring love to the couple who will kiss under the mistletoe. Besides, if you receive the mistletoe as a present, it will bring you happiness. It doesn’t go for those who buy the mistletoe themselves. The mistletoe should also have as many white berries as possible, they are the symbol of joy, happiness, and money. Each Christmas mistletoe should hang till next Christmas and then we should burn it and hang a new one.

Let us now talk about the traditions that are kept on Christmas Eve.
jmelí
jmelí
Krájení jablka

Po štědrovečerní večeři se krájí jablko. Jak na to?

Vezmi nůž a rozkroj jablko napříč. Pokud je uvnitř hvězda, znamená to, že budeš v příštím roce zdravý/zdravá a šťastný/šťastná. Kříž předpovídá nemoc nebo smrt.

Chceš mít uvnitř hvězdu? Mám pro tebe tajný tip. :-) Kup si velké jablko.

Apple slicing

After the Chirtmas dinner, an apple is cut. How is it done?

Take a knife and slice the apple through the core. If there a star inside, it means you will be healthy and happy in the next year. A cross anticipates a disease it a death.

Do you want to have a star inside? I have a secret tip for you. :-) Buy a big apple.
rozkrojené jablko
Házení střevícem

Dívka, která je svobodná, se postaví zády ke dveřím a hodí botou přes rameno. Pokud špička boty míří ke dveřím, znamená to, že se dívka vdá. Pokud špička ukazuje dovnitř, znamená to, že dívka zůstane doma.

Court shoe throwing

A girl who is unmarried stands back to a door and throws her shoe over her arm. If the shoe top aims at the door, it means the girl will get married. If the shoe top points inside the house, it means that the girl will stay home.
střevíce
Lodičky

Stejně jako při krájení jablka a házení střevícem, i při pouštění lodiček předvídáme budoucnost. Jak se to dělá?

Lodičku vyrobíme z poloviny vlašského ořechu. Dáme do ní svíčku. Svíčku zapálíme a dáme do umyvadla nebo nádoby s vodou. Každý člen rodiny musí mít svou lodičku. Pokud jsou lodičky u sebe, znamená to, že rodina bude pohromadě. Pokud se nějaká lodička oddělí, znamená to, že člen, kterému lodička patří, odcestuje. Dávej pozor, aby se ti lodička nepotopila. Lodička, která zhasne, předvídá nemoc. Raději tedy nehýbej s nádobou, ve které je voda. :-)


✨ Chceš se o dozvědět, jaké další tradice máme v České republice a navíc se zlepšit v češtině? Odebírej adventní kalendář a věnuj v prosinci sobě a češtině 15 minut denně. :) Více informací o kalendáři tady. ✨
Little boats

Just as during apple slicing or court shoe throwing, when letting little boats flow, we foresee a future. How is it done?

We make the little boat out of a half of a walnut. We put a candle in it. We light the candle and put in in a sink or a vessel with a water in it. Every member of a family needs to have their own little boat. If the boats are next to one another, it means the family will stay together. If any boat separates from the others, it means that the member whose boat it is will travel. Watch out for the little boats not to sink. The boat who goes out foresees a disease. Therefore, you don’t want to move with the vessel where the water is. :-)

✨ Do you want to find out what other traditions we keep in the Czech Republic and improve you Czech? Subscribe to advent calendar and dedicate yourself and your Czech 15 minutes a day. :) More information about the calendar here. ✨
lodičky
SLOVNÍ ZÁSOBA / VOCABULARY:

předvídat budoucnost = to foresee the future
cukroví = sweets
perníčky = ginger bread
vanilkové rohlíčky = vanilla rolls
cukroví z lineckého těsta = linzer cookies
vánočka = braided bread
připomíná Ježíška v zavinovačce = resembles baby Jesus in a swaddling clothes
jmelí = misteltoe
větvička = branch
kapří šupiny = carp scales
hvězda = star
kříž = cross
svobodná = unmarried
pouštění lodiček = letting little boats flow
zapálíme svíčku = we light the candle
Zdroje obrázků: pixabay.com, flickr.com

Daniela Fenderlová

Jsem online lektorka češtiny pro cizince. Pomůžu ti mluvit dobře česky a poznávat Česko a českou kulturu. Více o mně se dozvíš tady.
Kurz zdarma
Chceš udělat něco pro svou češtinu? Chceš si zlepšit gramatiku?
Zaregistruj se na bezplatný kurz!