Souhlas s cookies
Ahoj! Na tomto webu jsou cookies (cukroví jsem už snědla).
Souhlas s cookies
Nastavení
Automaticky jsou zapnuté cookies, které jsou nepostradatelné pro správné zobrazení webu. Ty další jsou volitelné.
Funkční cookies
Technické uložení nebo přístup je nezbytně nutný pro legitimní účel umožnění použití konkrétní služby, kterou si odběratel nebo uživatel výslovně vyžádal, nebo pouze za účelem provedení přenosu sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací.
Analytické cookies
Disabled
Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Reklamní cookies
Disabled
Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.
česky s dančou - blog
Co dělají Češi v létě? / What do Czechs do in summer?
Mony
Lektoka češtiny

Jsem lektorka angličtiny a češtiny pro cizince. Vystudovala jsem angličtinu a učitelství češtiny jako cizího jazyka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a mám více než 10 let praxe. V lekcích češtiny připravuji svoje studenty na jazykové zkoušky, ale hlavně jim pomáhám, jak se v České republice neztratit.

Ve volném čase ráda sportuju, jsem fanynka muziky, miluju přírodu, vandry, spaní pod širákem a taky svoje dva psy Bugynu a Lemmyho, kteří jsou ti nejlepší parťáci na vandry!


Léto se blíží a vy už určitě plánujete, jak ho strávíte. Víte ale, jak tráví léto Češi? Připravila jsem pro vás několik zajímavých tipů na aktivity, které jsou v České republice populární. Co vyzkoušíte letos vy?

Dovolená v zahraničí

Češi rádi jezdí k moři, nejčastěji do Chorvatska, Slovinska, Řecka, Itálie nebo do Egypta. Ti, kteří chtějí mít pohodlí, cestují letadlem a bydlí v hotelu. My jsme ale s rodiči vždycky jezdili na dovolenou autem a bydleli jsme v kempu pod stanem - byla to legrace, jen tatínek nebyl moc nadšený, protože musel celou cestu řídit auto a byl vždycky unavený jako kotě.

Dovolená v Česku

Češi jsou národ chalupářů. Určitě jste už slyšeli, že vaši čeští kamarádi nebo kolegové budou přes léto na chalupě. Taková dovolená je spojená s manuální prací, protože je na chalupě často nutná rekonstrukce nebo nějaké drobné opravy. Ale co když nemáte chalupu? Stačí si nějakou hezkou chalupu pronajmout! Výhodou je, že na cizí chalupě nebudete muset pracovat!


Summer is coming and you are definitely planning how you will spend it. But do you know how Czechs spend their summer? I have prepared for you some interesting tips about activities that are popular in the Czech Republic. What will you try this year?

Vacation abroad

Czechs like to go to the seaside, most often to Croatia, Slovenia, Greece, Italy or Egypt. Those who want to be comfortable travel by plane and stay in a hotel. However, my parents and I always went on vacation by car and stayed under a tent at a campsite - it was fun, only dad wasn't very enthusiastic because he had to drive the car all the way and he was always dog-tired.

Vacation in the Czech Republic

Czechs are a nation of cottagers. You must have already heard that your Czech friends or colleagues will be at the cottage over the summer. Such a vacation is associated with manual work, because the cottage often requires reconstruction or some minor repairs. But what if you don't have a cottage? Just rent a nice one! The advantage is that you won't have to work on someone else's cottage!
Češi jsou národ chalupářů.
Výlety po okolí

Nemáte čas na delší dovolenou? Česká republika je plná krásných míst, která můžete v létě objevovat. Češi rádi jezdí na hrady a zámky. Můžete tam jít na komentovanou prohlídku s průvodcem a dozvědět se něco o historii. A v létě je na hradech a zámcích chlad, to se v parných dnech hodí!

Jet na vodu nebo jít na vandr

Chcete zkusit něco dobrodružného? Jeďte na vodu! Vodáctví má v České republice dlouhou historii, sahá až do 19. století. Češi si pronajmou raft, kánoi nebo kajak a jedou na výlet po řece. Víte, jak pozdravit vodáka, který pluje v kánoi po řece? No přece “Ahoj!”. Není voda pro vás to pravé ořechové? Tak jděte na vandr do české přírody! Jít na vandr znamená jít na výlet pěšky do lesa, jen tak se potulovat a obdivovat krásy přírody. Na hotel ale zapomeňte, trampové (lidé, kteří chodí na vandry) spí pod širákem!
Trips in the surroundings

Don't have time for a longer vacation? The Czech Republic is full of beautiful places that you can discover in the summer. Czechs like to go to castles. You can go there on a guided tour and learn about the history. And in the summer, it is cool in the castles, which is useful on hot days!

Go on a paddling trip or go hiking

Want to try something adventurous? Go on a paddling trip! Paddling has a long history in the Czech Republic, dating back to the 19th century. Czechs rent a raft, canoe or kayak and go on a trip down the river. Do you know how to say hello to a paddler on a river? Well, "AHOJ!". Is paddling not your cup of tea? So go hiking in the Czech nature! To go hiking means to go on a trip on foot to the forest, just to wander and admire the beauty of nature. But forget about the hotel, tramps (people who go hiking) sleep under the stars!
Vodáctví má v České republice dlouhou historii.
Festivaly

O letní festivaly není v Česku nouze, už teď je festivalová sezóna v plném proudu. Češi milují hudební festivaly, na kterých se baví se svými kamarády a užívají si muziku. Pokud vás hudební festivaly moc nelákají, mohl by vás zajímat populární filmový festival, který se koná v Karlových Varech na začátku července. Pozor, pokud tam chcete jet, sežeňte si lístky v předprodeji, je tam často vyprodáno.

Letní kino / letní scéna divadla

Proč v létě chodit do kina nebo divadla, když je venku tak hezky? Češi chodí do letního kina nebo na letní scénu divadla. Filmy a divadelní představení mají kouzelnou atmosféru, když se konají venku v přírodě. Už jste tam někdy byli? Pokud se tam chystáte, nezapomeňte si vzít s sebou pláštěnku pro případ, že by pršelo. Neberte si ale deštník - lidé za vámi by přes něj neviděli.

Líbil se ti článek? Sleduj Monču na Instagramu:
https://www.instagram.com/czechwithmony/
Festivals

There is no shortage of summer festivals in the Czech Republic, the festival season is already in full swing. Czechs love music festivals where they have fun with their friends and enjoy music. If music festivals don't really appeal to you, you might be interested in a popular film festival that takes place in Karlovy Vary at the beginning of July. Attention, if you want to go there, get your tickets in presale, they are often sold out.

Open-air cinema / open-air theater

Why go to the cinema or the theater in the summer when it's so nice outside? Czechs go to an open-air cinema or an open-air theater. Movies and theater performances have a magical atmosphere when they take place outdoors in nature. Have you ever been there? If you're going there, don't forget to bring a raincoat in case it rains. But don't take an umbrella - people behind you wouldn't be able to see through it.

Did you like the article? Follow Monča on Instagram:
https://www.instagram.com/czechwithmony/
O letní festivaly není v Česku nouze.
Procvič si slovní zásobu:
Practise vocabulary:
Zdroje obrázků: pixabay.com, flickr.com