Souhlas s cookies
Ahoj! Na tomto webu jsou cookies (cukroví jsem už snědla).
Potvrdit všechny
Vybrat
Souhlas s cookies
Nastavení
Automaticky jsou zapnuté cookies, které jsou nepostradatelné pro správné zobrazení webu. Ty další jsou volitelné.
Funkční cookies
Technické uložení nebo přístup je nezbytně nutný pro legitimní účel umožnění použití konkrétní služby, kterou si odběratel nebo uživatel výslovně vyžádal, nebo pouze za účelem provedení přenosu sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací.
Analytické cookies
Disabled
Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Reklamní cookies
Disabled
Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.

Jak Češi slaví Den svatého Valentýna /
How do Czechs celebrate Saint Valentine’s day?

Jak Češi slaví Den svatého Valentýna?

Myslím, že co se týče Valentýna, nejenom Češi, ale pravděpodobně lidé z celého světa se dělí na dvě skupiny: na ty, co si svátek svatého Valentýna užijí a těší se na něj, uznávají ho, a na ty, kteří ho ignorují, nebo dokonce nesnáší.

Já osobně patřím do první skupiny, když jsem ve vztahu, a snažím se předstírat, že neexistuje, když ho nemám. :-) Někteří lidé říkají, že láska by se měla vyjadřovat každý den, nejen na svatého Valentýna. S tím můžu souhlasit.

Avšak popravdě řečeno, kdo z nás je každý den schopný zastavit se a uvědomit si, jaké máme štěstí, že máme v životě lásku? Kdo je schopný si všímat maličkostí, na kterých záleží, a nechtít čas od času i nějaké gesto? Přiznám se, že já ne, a proto se těším, až dostanu nějakou kytku a upeču či uvařím něco dobrého.
How do Czechs celebrate Saint Valentine’s day?

I think that when it comes to Valentine’s day, not only Czechs, but probably people from all over the world, can be divided into two groups: those who enjoy saint Valentine’s day and look forward to it, appreciate it, and those who ignore the celebration or even can’t stand it.

I personally belong to the first group when I am in a relationship, and tried to pretend it did not exist, when I was single. :-) Some people claim that you should express your love every day, not only on saint Valentine’s day. I can agree with that.

But frankly speaking, who is able to stop every day and realize how lucky we are to have love in our lives? Who is able to notice the tiny things that matters and not to want a gesture from time to time? I admit I don’t, and that’s why I can’t wait for when I get a flower a and bake some or cook something nice.
Raději mám ale svátek 1. máje (května) – to je den, kdy my Češi jdeme pod rozkvetlý strom a svého partnera políbíme. „Nemusíme“ si dávat dárky, žádný stres, žádná očekávání. Jediné, co „musíme“, je dát si pusu. :-)

A co si o Valentýnu myslí moji kamarádi?

Někteří se řadí do první skupiny.

Například Patrik. „Valentýn je milá tradice a dobrá příležitost pozvat nezadanou slečnu na rande. Valentýna slavím, většinou vezmu svou ženu do čajovny“, říká.

Podle mé kamarádky Klárky je Valentýn „skvělá příležitost k tomu, abychom poprvé vyjádřili svoje city. Já osobně ho neslavím, protože myslím, že romantická gesta jsou nejlepší, když je člověk nečeká.“

Podobný názor má i Verča: „My Valentýna nijak zvlášť neslavíme. Spíš jdeme jen na večeři nebo si něco dobrého doma uvaříme, dáme si víno a pustíme film. Někdy jsme šli do kina. Ale dárky neřešíme. Tak nějak si asi vyznáváme lásku pořád, tak k tomu nepotřebujeme Valentýna.“

Jsou ale i tací, kteří nejen, že ho neslaví, ale dokonce k němu mají i averzi.

Zuzanka si myslí, že je Valentýn „pouze marketingovým trikem, jak zvýšit tržby. Plus chlapy to nebaví a ženský jsou uražený, že nic nedostaly.“

P.S.: Jestli se zajímáš o českou kulturu a studuješ češtinu, ráda ti s tím pomůžu. Zarezervuj si lekce tady. A nezapomeň se přidat do uzavřené facebookové skupiny.
What I prefer, though, is May Day – it is a day when we Czechs go under a tree that blossoms and kiss our partner. We ‘don’t have to’ give one another any presents, no stress, no expectations. The only thing we ‘have to’ to do, is to kiss each other. :-)

And what do my friends think about Saint Valentine?

Some of them belong to the first group.

For instance, my friend Patrik. ‘Valentine’s day is a nice tradition and a good opportunity to ask a single lady for a date. I do celebrate it, and usually take my wife to a tea house’, he says.

According to Klarka, Valentine’s day is ‘a nice opportunity to express our feelings for the first time. I personally don’t celebrate it, because I think that romantic gestures are the nicest when one doesn’t expect them.’

Verca is of a similar opinion: ‘We don’t do anything special on Saint Valentine. We go out for dinner or cook something nice at home, have some wine and watch a movie. Sometimes we would go to the cinema. But we don’t do present. I guess we express our love all of the time, therefore we don’t need this day to do that.’

Others not only don’t celebrate it, they even loath it.

Zuzanka thinks that Valentine’s day is ‘a marketing trick to encrease sales. Plus men don’t enjoy it and women are offended that they did’t get anything.’

P.S.: If you are interested in Czech culture and study Czech, I will be happy to help you. Book your lessons here. And don’t forget to join the closed Facebook group.
SLOVNÍ ZÁSOBA / VOCABULARY:
co se týče (+G) = when it comes to
dávat si dárky = to give one another presents
Den/svátek svatého Vanentýna = saint Valentine’s day
jsem ve vztahu = I am in a relationship
máme v životě lásku = we have love in our lifes
všímat si maličkostí = to notice the tiny things

Daniela Fenderlová

Jsem online lektorka češtiny pro cizince. Pomůžu ti mluvit dobře česky a poznávat Česko a českou kulturu. Více o mně se dozvíš tady.
Kurz zdarma
Chceš udělat něco pro svou češtinu? Chceš si zlepšit gramatiku?
Zaregistruj se na bezplatný kurz!