Souhlas s cookies
Ahoj! Na tomto webu jsou cookies (cukroví jsem už snědla).
Potvrdit všechny
Vybrat
Souhlas s cookies
Nastavení
Automaticky jsou zapnuté cookies, které jsou nepostradatelné pro správné zobrazení webu. Ty další jsou volitelné.
Funkční cookies
Technické uložení nebo přístup je nezbytně nutný pro legitimní účel umožnění použití konkrétní služby, kterou si odběratel nebo uživatel výslovně vyžádal, nebo pouze za účelem provedení přenosu sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací.
Analytické cookies
Disabled
Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Reklamní cookies
Disabled
Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.

Amerika má Halloween, Mexiko má Den Mrtvých. Co slaví Češi? / America has Halloween, Mexico has Day of the Dead. What do Czechs celebrate?

Přelom října a listopadu je v mnoha kulturách spojený se vzpomínáním na zemřelé. V České republice už poslední roky začínáme slavit Halloween, stejně jako jiné země. Vydlabáváme dýně a chodíme na party převlečení za strašidla. :)

Kromě Halloweenu slavíme ještě dva křesťanské svátky, které se tu slavily ještě před Halloweenem – Svátek všech svatých a Dušičky. Kde mají tyto svátky původ? Co v tyto dny děláme? To se dozvíš v článku.
The turn of October and November is associated with remembering the dead ones. We have recently started to celebrate Halloween like other countries. We carve pumpkins and go to parties dressed as monsters. :)

In addition to that, we also celebrate two Christian holidays that were celebrated here even before Halloween – All Saints day and All Souls' day. What is the origin of these holidays? What do we do these days? You are going to find out in the article.
Vydlabané dýně
Vydlabané dýně / Carved pumpkins
Původ tradice

Svátek všech svatých se slaví 1. 11., Dušičky (formální název je Památka zesnulých) 2. 11. Svátek všech svatých je původně Keltský svátek (Samhain). Slaví se ve dnech, kdy Keltové oslavovali konec roku, loučili se s létem a vítali zimu. Věřili, že v tento den se vrací duše zemřelých mezi živé a u stolu pro ně měli jednu židli navíc.

Co děláme dnes

Dnes se slaví hlavně Dušičky. Na Dušičky chodíme na hřbitov a tam vzpomínáme na naše zemřelé předky. Většinou dáme na hrob věnec (ten symbolizuje koloběh života a smrti) nebo květiny a zapálíme svíčku. Někdo se taky pomodlí za duši zemřelého. Pokud nejdeme na hřbitov, zapálíme svíčku alespoň doma.

Ne každý chodí na hřbitov 2. 11. Někteří lidé jdou zapálit svíčku na hřbitov i jiný den – víkend před svátkem nebo po něm. Hodně lidí chodí na hřbitov také 28. 10., protože je státní svátek. (1. 11. ani 2. 11. žádný státní svátek momentálně nemáme.) Dušičky slaví hodně Čechů – i přesto, že jsou ateisté (= lidé, kteří nevěří v Boha).

K Dušičkám se taky váže pověra – pokud 2. 11. prší, znamená to, že duše zemřelých oplakávají své hříchy. :)
Origin of the Tradition

All Saints‘ day is celebrated 1. 11., All Soulsday 2. 11. All Saints‘ day is originally a Celtic holiday (Samhain). It is celebrated during days the Celts celebrated the end of the year, said goodbye to summer, and welcomed winter. They believed the souls of the dead ones come back among the living and used to prepare an extra chair by the table for them.

What do we do today

Today, we celebrate mainly All Souls‘ day. We go to the cemetery on this day and we remember our deceased ancestors. We put a wreath (which symbolizes the cycle of life and death) or flowers on the grave and lit a candle. Some people pray for the deceased one’s soul. In case we don't go to the cemetery, we at least lit the candle at home.

Not everyone visits the cemetery on 2. 11. Some people lit a candle another day – either a weekend before the holiday or a weekend after it. A lot of people also visit the cemetery 28. 10. as it is a bank holiday. (We don’t have any holiday on 1. 11. or 2. 11. at this moment.) All Souls‘ day is celebrated by many Czechs despite the fact they are atheists.

There is also a superstition connected to All Souls‘ day – if it rains 2. 11. it means the souls of the deceased ones mourn over their sins.
Svíčka na hrobě
Svíčka na hrobě / A candle on the grave
Česká kultura a vnímání smrti

Existují kultury, kde pozůstalí (= ti, kterým umřel někdo blízký) sice pláčou, když jim někdo umře, ale zároveň berou smrt jako bránu do dalšího stavu vědomí. Smrt je pro ně přirozená součást života. Líbí se mi, jak vzpomínají na své blízké Mexičani – jejich Den mrtvých je veselý a hlučný a lidé mají radost, že se setkají s mrtvými.

Dušičky vnímám spíše jako smutný svátek. V naší zemi je smrt něco, o čem se moc nemluví. Mám pocit, že ji nebereme jako součást života, ale jako něco, co nechceme, aby se nám nebo našim blízkým stalo. Smrti se bojíme a předstíráme, že neexistuje.

Na hřbitovech jsme potichu a kdybychom si tam udělali piknik, možná bychom byli vyhozeni. V naší společnosti by něco takového bylo nepochopitelné. I já, když jsem se poprvé dozvěděla, že v některých zemích lidé na hřbitovech jí a pijou, jsem byla v šoku. :)

P.S.: Jestli se zajímáš o českou kulturu a studuješ češtinu, ráda ti s tím pomůžu. Zarezervuj si lekce tady. A nezapomeň se přidat do uzavřené facebookové skupiny.
Czech culture and the perception of the death

There are cultures where the bereaved do cry when their beloved ones die, but at the same time they perceive the death as a gate to another state of consciousness. The death is just a natural part of life to them. I like the way Mexicans remember their relatives and friends - the Day of the Dead is cheerful and noisy and people are happy they meet the dead ones.

I perceive All Soul's day as a sad holiday. In our country, dead is something we don't talk about. I feel we don't consider death a part of our life, but rather something we don't want us or our relatives to happen. We fear the death and pretend it does not exist.

We are silent at the cemetery and if we made a picnic, we would probably be asked to leave. It is something incomprehensible in our country. Even I, when I first found out people eat and drink at the cemeteries in some countries, was in a shock.

P.S.: If you are interested in Czech culture and study Czech, I will be happy to help you. Book your lessons here. And don’t forget to join the closed Facebook group.
SLOVNÍ ZÁSOBA / VOCABULARY:

vydlabáváme dýně = we carve pumpkins
křesťanské svátky = Christians holiday
Svátek všech svatých = All Saints day
Dušičky = All Souls' Day
Keltský svátek = Celtic holiday
duše zemřelých = souls of the dead ones
hřbitov = cemetery
vzpomínnáme na naše zemřelé předky = we remember our deceased ancestors
dáme na hrob věnec a květiny = we put a wreath and flowers on the grave
zapálíme svíčku = we lit a candle
někdo se pomodlí = some people pray
ateisté = atheists
pověra = superstition
hříchy = sins
pozůstalí = bereaved

Zdroje obrázků: pixabay.com, flickr.com

Daniela Fenderlová

Jsem online lektorka češtiny pro cizince. Pomůžu ti mluvit dobře česky a poznávat Česko a českou kulturu. Více o mně se dozvíš tady.
Kurz zdarma
Chceš udělat něco pro svou češtinu? Chceš si zlepšit gramatiku?
Zaregistruj se na bezplatný kurz!